Kontakt

Możesz zrezygnować z udziału w Loterii,
wpisując adres mailowy podany
podczas rejestracji.

Jeśli na jeden adres e-mail dokonałeś kilku zgłoszeń, wszystkie zostaną usunięte.

Dane kontaktowe

Polski Standard Płatności Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783 Kapitał zakładowy 13 626 000 zł NIP 521-366-44-94

ul. Cypryjska 72
02-761 Warszawa

W razie pytań napisz do nas!
kontakt@blikomania.pl

Polityka cookies
Polityka prywatności